خدمات تحلیل های مهندسی

خدمات ارائه شده توسط شرکت ماشین ابزار قم در بخش تحلیل های مهندسی به شرح زیر می باشد:

شبیه سازی قطعات، سازه ها و مکانیزم ها به صورت استاتیکی و دینامیکی به شرح زیر به کمک نرم افزارهای تحلیلی از قبیل Working model، Adams & Nastran، Prokon، Abaqus، Ansys و ... .

•  تحلیل های استاتیکی و شبه استاتیکی

• تحلیل مودال

• تحلیل ارتعاشات رندوم

•  تحلیل کمانش

• تحلیل ارتعاشات گذرا

• تحلیل دینامیکی

• شبیه سازی فرآیند های شکل دهی


Copyright © Mashin Abzar Qom Co | Designed by ViKi