ارسال چهار دستگاه سینی دوار بوژی قطار شهری اصفهان

 

در هفته پایانی اردیبهشت ماه 1393 مجموعه چهار دستگاه سینی دوار بوژی برای مترو اصفهان ارسال شد.

 

پس از بازدید نهایی کارشناسان مترو اصفهان و تایید صحت طراحی، ساخت و عملکرد دستگاه ها، این مجموعه برای مترو اصفهان ارسال شد تا پس از تکمیل فونداسیون نصب و آماده بهره برداری گردد.

 

این سینی دوار قابلیت چرخاندن بوژی به وزن حداکثر 10 تن و همچنین تحمل بار محوری تا ظرفیت 16 تن را دارا می باشد. چرخش این دستگاه با استفاده از موتورگیربکس محرک در مرکز سینی می باشد که قابلیت کنترل توسط تابلو فرمان مرکزی و ریموت کنترل فراهم شده است.

 

به منظور حفظ ایمنی از چهار عدد قفل هیدرولیکی دو جهته استفاده شده است. این قفل ها در دو وضعیت قرار میگیرد. در وضعیت اول سینی را هنگامی که در راستای ریل ها قرار میگیرد قفل می کند تا در هنگام عبور و مرور واگن و بوژی همراستایی سینی با ریل های مجموعه دپو حفظ شود. همچنین در وضعیت دیگر هنگامی که بوژی بر روی سینی مستقر است از حرکت ناخواسته بوژی بر روی در هنگام چرخش سینی جلوگیری می کند.

 

امید است که بتوانیم با اتکا به توانمندی های داخلی به خودکفایی در زمینه تامین تمامی تجهیزات دپوی صنایع ریلی دست یابیم.

 


Copyright © Mashin Abzar Qom Co | Designed by ViKi