امضای قرارداد طراحی و ساخت تجهیز تعویض بوژی مونوریل قم

شركت توليدي و صنعتی ماشين ابزار قم كه در ميان شركت هاي داخلي حوزه صنايع ريلي در زمينه توليد و عرضه تجهيزات دپو پيشگام است، اجراي اولین پروژه عظيم مونوريل در كشور را به فال نيك گرفته و با افزايش دانش فني خود در اين زمينه و با تکیه بر توان علمی کارشناسان خود در واحد فنی مهندسی سعي نمود تا در خصوص تأمين نيازهاي دپوهاي تعميراتي اين صنعت نوپا نيز پيش قدم باشد.

در این راستا شرکت ماشین ابزار قم برای تأمین یک دستگاه تجهیز تعویض بوژی مونوریل پیشنهادهای فنی بازرگانی خود را در اختیار کارفرمایان قرار داد و خوشبختانه با کسب برتری لازم در مناقصه مذکور، موفق به عقد قرارداد با شرکت قطار شهری قم و حومه گردید.

از این تجهیز که تمامي مراحل طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي آن توسط شركت ماشين ابزار قم و برای اولین بار در کشور انجام خواهد گرفت به منظور تعويض بوژي هاي مونوريل در واحد تعمیرات اساسی دپوی مونوريل شهر قم استفاده خواهد شد.


Copyright © Mashin Abzar Qom Co | Designed by ViKi